Kameraden!

De toestand van de arbeidersklasse in Nederland wordt stelselmatig door het kapitaal in één van onmenselijke armoede gehouden. Zo dit normaal al niet het geval is, dan zeker tijdens de huidige diepe crisis van het kapitalisme.

De EG-bonzen, dat wil zeggen de Duitse monopolies, die daarin de feitelijke machthebbers voeren een kapitalistische crisis-politiek, die wordt aangemoedigd door rechtse kleinburgerlijke sociaal-demokraten klasseverraders en rechtse pressie-groepen, steunen het huidige reactionaire bewind, dat zich ondergeschikt maakt aan de grote monopolies, voor de nu beraamde nog scherpere aanvallen op het levenspeil van werkers van hand en hoofd, een politiek van loon-dictatuur en de zwaarste aanval op het levenspeil van de Nederlande werkers sinds jaren.

Nu de regering, die zich ondergeschikt maakt aan de grote monopolies, in dienst van Duitse revanchisten en militaristen dat miljarden overhevelt naar de concerns en de reactie, zullen de brede volksmassa's en grote groepen werkers, de brede massa's van de werkende bevolking vervuld van strijdgeest in een geest van solidariteit klaar staan om de krachten van het imperialisme, de klassenvijand, d.m.v. akties en in daadwerkelijke solidariteit te bestrijden door de Verelendung der massa vast leggen door de fotografering van de toestand de werkende klasse in Nederland in 2012.

De proletarisch kommunistische-democratische leiding van de massabeweging van de democratische machtsvorming en coalitie van strijd doet hierbij een massale oproep:

Fotografeer mensen!