!<Titel>

Titel
Titel
Alles heeft een titel, en er is een titel voor alles.

Maak een foto van de titel van een boek. Of van een film. Of van een bekende tv-serie.

Het is weer een vrije interpretatie, maar de titel van het boek/film/serie moet wel algemeen bekend zijn!

Leef je uit, en plak dat label op je foto!